Hendikepové dny s Under Armour 2024

             stažený soubor (1)   Bagosport logo vodorovně 

Propozice - registrace ZDE !!!

Základní informace

 • Under Armour Golf Tour 2024 se skládá z více než 130 turnajů v základní části, které se odehrají na 22 partnerských resortech. Dále z šesti regionálních finále a celonárodním finále, které se odehraje na Panorama Golf Resort Kácov v sobotu dne 19.10.2024
 • regiony: Morava, Jih, Severo-východ, Severo-západ, Střed, Praha
 • turnaje budou probíhat dle možností a idividuálních pravidel jednotlivých resortů, zpravidla po celý den, nutnou podmínkou je účast alespoň 2 hráčů ve flightu
 • turnaje jsou na 9 jamek, vyjmečně na 18
 • všechny turnaje jsou otevřeny hráčům s aktivním HCP
 • každý účastník hradí startovné
 • k účasti na tour, případně na regionálním a národním finále je nutná registrace na www: https://www.bagosport.cz/golf-tour-2024/, po této registraci hráč následně obdrží poukázku na nákup zboží e-shopu bagosportu v hodnotě 250,-Kč
 • registraci je možno provést pokaždé při  účasti na jednotlivých turnajích, poukázky je možno sčítat
 • v případě zneužití, například násobné registrace za účelem získání více poukázek bez účasti na turnajích, dojde ke stornování všech vydaných poukázek na konkrétní adresu

Základní pravidla turnajů

 • hraje se na úpravu hendikepu podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, Podmínek soutěží ČGF, Místních pravidel hřiště a pravidel vydaných soutěžním výborem pro tuto soutěž
 • na turnajích je povolena hra s podporou elektronických přístrojů
 • pořadatel si vyhrazuje právo změn propozic a časového plánu, aby soutěž mohla být úspěšně dokončena a konala se za regulérních podmínek.
 • seznam resortů včetně termínů turnajů najdete ZDE

Startovné

 • výši startovného pro jednotlivé turnaje v základní části nebo na regionálním finále najdete na stránkách ČGF u jednotlivých turnajů, obvykle 250,-Kč
 • startovné si hradí každý účastník na turnaji při příchodu
 • startovné standardně obsahuje (u jednotlivých turnajů může dojít k drobným změnám, dle propozic daného turnaje):
  - zapsání výsledku
  - v některých případech občerstvení nebo jidlo po hře dle dispozic resortu
  - fee si hradi hráči dle svých individuálních podmínek

Kategorie

 • hraje se na 2 kategorie: 0-18 a 18,1-54 s omezením HCP 36
 • odpaliště žluté a červené s možností změny, nutno napsat a nahlásit při odevzdání výsledku
 • všechny kategorie jsou společné pro ženy a muže
 • všechny kategorie se hrají na Stablefordové body s úpravou HCP

Regionální finále

 • Praha: Vinoř, střed: Kotlina, jih: Český Krumlov 21.9., severozápad: Česká Lípa, severovýchod: Bohdaneč, Morava: Rožnov 21.9.
 • pozvánku do regionálního finále si automaticky zajistí všichni vítězové kvalifikačních turnajů napříč hendikepovými kategoriemi (seznam ZDE)
 • startovné a fee na regionálním finále si hráči hradí sami dle svých osobních podmínek
 • dle možností resortu a kapacity turnaje mohou být na regionální finále přizváni i hráči z druhých a třetích míst
 • pokud hráč nevyužije možnosti přednostní registrace a turnaj bude obsazen, není možné si místo v regionálním finálovém turnaji jakkoliv nárokovat
 • na regionální finálový turnaj bude možná registrace pouze do naplnění kapacity
 • Výhry : Poukázky v hodnotách 3 - 2 - 1 tisíc Kč, ve dvou kategoriích do Under Armour.

Celonárodní finále - Panorama Golf Resort - Kácov 19.10.2024

 • z každého regionálního finále postupují do celonárodního finále první tři hráči z obou kategorií, tento turnaj hraný na 18 jamek je pro kvalifikované hráče zcela zdarma
 • v případě nenaplnění kapacity bude tento finálový turnaj doplněn dalšími hráči z regionálních finále dle pořadí
 • pokud hráč nevyužije možnosti přednostní registrace a turnaj bude obsazen, není možné si místo v celonárodním turnaji jakkoliv nárokovat
 • Výhry : Poukázky v hodnotách 15 - 10 - 5 tisíc Kč, ve dvou kategoriích a další hodnotné ceny Under Armour

Na veškeré výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.